Khánh Hòa: Xây dựng nhiều kịch bản để chủ động tổ chức bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và đoàn kiểm tra số 3 Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV ở đơn vị bầu cử số 3 đã phối hợp giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Cam Lâm. Qua làm việc, UBBC huyện Cam Lâm, xã Suối Tân và thị trấn Cam Đức kiến nghị UBBC tỉnh hướng dẫn việc lập danh sách cử tri, tổ chức công tác bầu cử trong khu cách ly tập trung của Trung tâm Giáo dục quốc phòng (thôn Đồng Cau, xã Suối Tân); sớm cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử của cấp huyện, xã… Đoàn đề nghị UBBC huyện Cam Lâm chỉ đạo UBBC cấp xã tăng cường tuyên truyền; nắm bắt tình hình cử tri trên địa bàn. UBBC 2 cấp tại Cam Lâm xây dựng nhiều kịch bản để chủ động tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; rà soát số lao động tự do trên địa bàn để tránh tình trạng bỏ sót hoặc trùng cử tri…

TRẦN VĂN