Khánh Hòa: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử 

Xem với cỡ chữ

UBBC tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thành công tốt đẹp; công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm bầu cử được chú trọng… Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,56%; cử tri đã bầu 7 ĐBQH Khóa XV, 52 đại biểu HĐND tỉnh Khóa VII, 290 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.183 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tham luận về việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, tổ chức vận động bầu cử của những người ứng cử; công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử…

TRẦN VĂN