Khánh Hòa: Tạo điều kiện cho Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 

Xem với cỡ chữ

Sáng 16.10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trình bày sự cần thiết phải ban hành Luật và cơ sở pháp lý xác định Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã báo cáo Đoàn ĐBQH một số ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo luật và tạo điều kiện cho Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia khi Luật có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và sẽ tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến phù hợp đối với dự thảo Luật Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.

TRẦN VĂN