Khánh Hòa: Giải trình tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình về: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án hồ Chà Rang (thị xã Ninh Hòa); đầu tư sửa chữa hồ chứa nước Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) và hồ chứa nước Hoa Sơn (huyện Vạn Ninh)… Ban cũng thống nhất chủ trương đầu tư dự án hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang nhưng đề nghị giải trình về tiến độ đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến gia hạn thời gian thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thêm 18 tháng, cơ cấu nguồn vốn áp dụng cho các hạng mục công trình đầu tư bổ sung gồm: Ngân sách nhà nước cấp phát 30% và UBND tỉnh vay lại 70%.

TRẦN VĂN