Khánh Hòa: Dự kiến lịch trình thực hiện công việc liên quan đến bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Tại cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mới đây đã thống nhất Kế hoạch tổ chức bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thống nhất cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã dự kiến lịch trình thực hiện công việc liên quan như: Chậm nhất ngày 7.2 sẽ hoàn chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; chậm nhất ngày 17.2 sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; chậm nhất ngày 18.3 sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gửi lấy ý kiến cử tri; chậm nhất ngày 17.4 sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử…

TRẦN VĂN