Khánh Hòa: Bảo đảm hỗ trợ cho các đối tượng tham gia cai nghiện 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho rằng: Các nội dung hỗ trợ phải đầy đủ theo quy định pháp luật để bảo đảm các đối tượng tham gia cai nghiện hiệu quả nhất. Theo đó, người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện được hỗ trợ 100% các chi phí về sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS), chi phí nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường; hỗ trợ 70% tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Ngoài ra, người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện phải đóng góp 30% tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Các đối tượng áp dụng của Nghị quyết là: Người cai nghiện ma túy tự nguyện có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

TRẦN VĂN