Khẳng định vai trò trụ cột an sinh xã hội 

Xem với cỡ chữ
Năm 2020, dịch Covid-19 và bão lũ liên tiếp tại miền Trung - Tây Nguyên đã tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đoàn kết, thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tăng số người tham gia bảo hiểm

Kết quả nổi bật đáng ghi nhận là số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng, vượt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng tới bao phủ BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

BHXH tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT
BHXH tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHYT

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT có bước tăng trưởng ấn tượng, so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn.

Năm 2020 là năm đầu tiên Chính phủ chính thức lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, lần đầu tiên BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi cả nước. Tháng 7.2020, BHXH Việt Nam tiếp tục tổ chức ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả, qua 2 lễ ra quân, toàn ngành đã vận động, phát triển được 62.522 người tham gia BHXH tự nguyện và 71.300 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

Với việc tổ chức trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương tới địa phương, 2 đợt ra quân đã tạo được dấu ấn trong việc nhận diện chính sách BHXH, BHYT là các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan BHXH các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Bảo đảm tốt nhất quyền lợi người dân

Bảo đảm quyền lợi người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và luôn được ngành thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt và thuận tiện. Đặc biệt, năm 2020, trước tình hình dịch bệnh, thiên tai phức tạp, để quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được bảo đảm tốt nhất, BHXH Việt Nam luôn trăn trở, theo sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT.

Trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội do dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, thực hiện chi trả lương hưu tại nhà; linh hoạt trong chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT; cấp thuốc BHYT cho người bị mắc bệnh mãn tính; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh bão lũ liên tiếp tại Miền Trung - Tây Nguyên, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH 10 tỉnh, thành phố theo sát diễn biến tình hình, kịp thời thăm hỏi, nắm bắt tình hình và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia; đặc biệt người có thẻ BHYT tại các tỉnh này có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Trong năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho gần 134 nghìn người hưởng mới BHXH hàng tháng; gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 27,1% so với năm 2015; hơn 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 91,2% so với năm 2015... Duy trì việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho trên 3,2 triệu người; trong đó, chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người; chi trả cho trên 700 nghìn người qua tài khoản cá nhân.

Tuyết Lai