HĐND tỉnh Bạc Liêu giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Khẩn trương xử lý, chấn chỉnh các khu dân cư tự phát 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh cần chỉ đạo thực hiện nghiêm các quyết định của UBND tỉnh và Sở Xây dựng về xử lý công trình vi phạm. Chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đôn đốc, có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai hoặc chậm tiến độ, nhất là khẩn trương xử lý và chấn chỉnh các khu dân cư tự phát trên địa bàn; Sở Xây dựng phối hợp với UBND các cấp đôn đốc thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, nhất là việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả…

Đó là những nội dung được HĐND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh trong nghị quyết kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-– 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh.

Vi phạm trật tự xây dựng chưa giảm

HĐND tỉnh ghi nhận: UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; tăng cường phân cấp quản lý, quy định trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng cho các ngành, các cấp. Các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, thanh tra và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; rà soát, phát hiện và xử lý các công trình vi phạm theo thẩm quyền. Công tác quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng được quan tâm thực hiện; quy hoạch chung cơ bản đã phủ kín, kể cả các khu vực dự kiến hình thành đô thị mới. Đối với các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia phản biện. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về trật tự xây dựng thời gian gần đây được tăng cường nhiều hơn.

Tuy nhiên, việc ban hành văn bản triển khai thực hiện các văn bản của trung ương đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đôi lúc chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Vi phạm trật tự xây dựng như: Xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch xây dựng được duyệt; tình trạng lấn chiếm đất công, tái chiếm đất tại các dự án đã được Nhà nước đã thu hồi, phân lô bán nền trái phép... vẫn còn diễn ra, chưa giảm, gây bức xúc cho dư luận. Tỷ lệ chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn thấp (421/764 trường hợp, đạt 55,1%), nhất là việc chấp hành hình thức xử phạt bổ sung buộc phá dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu... Tình trạng người dân sang nhượng quyền sử dụng đất, tự ý san lấp mặt bằng, phân lô bán nền và xây dựng công trình nhà ở, hình thành nên các khu dân cư tự phát vẫn còn diễn ra và có chiều hướng gia tăng nhưng chưa được xử lý triệt để.

Một số địa phương chưa chủ động nắm địa bàn, thiếu quyết liệt trong kiểm tra, xử lý và ngăn chặn ngay từ đầu các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vi phạm hành lang an toàn giao thông, đê điều; tình trạng người dân xây dựng, công trình hoàn thành mới vào kiểm tra, xử lý, gây khó khăn cho công tác cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm. Một số UBND cấp huyện chưa sâu sát quản lý về trật tự xây dựng; cán bộ chuyên môn năng lực hạn chế, chưa nắm sát địa bàn; chưa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xử lý, khắc phục những hạn chế, tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng. Quản lý trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị mới, khu dân cư tập trung còn lỏng lẻo, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; tình trạng xây dựng hàng rào lấn chiếm vỉa hè, lối thoát hiểm tại các dự án chưa được chủ đầu tư quản lý, xử lý kịp thời, dẫn đến một số khu vực thuộc dự án quy hoạch bị phá vỡ…

HĐND tỉnh Bạc Liêu giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Xử lý dứt điểm các dự án chậm

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quyết định của UBND tỉnh và Sở Xây dựng về xử lý công trình vi phạm. Chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đôn đốc, có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai hoặc chậm tiến độ, nhất là khẩn trương xử lý và chấn chỉnh các khu dân cư tự phát trên địa bàn như đã nêu trong báo cáo. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất về tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng phù hợp với các quy định và tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát những nội dung còn bất cập trong quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, công tác cấp phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý.

Đối với Sở Xây dựng, yêu cầu đặt ra là cần phối hợp với UBND các cấp đôn đốc thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, nhất là việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; kiểm tra, rà soát các dự án chậm triển khai, trễ tiến độ gây bức xúc cho Nhân dân để kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng. Đôn đốc chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu dân cư thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đề án được phê duyệt.

HĐND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, xã kịp thời phát hiện, xử lý các công trình xây dựng vi phạm, cương quyết cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng không phép, sai phép để răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm khác, nhất là tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết. Chỉ đạo rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm các quyết định xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành quyết định, nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

NGỌC HIỀN