Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế