Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khẩn trương và kỹ lưỡng 

Xem với cỡ chữ
Chiều 12.7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.

Chiều 12.7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp
Ảnh: Hồ Long

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo: kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Các dự thảo kế hoạch này đã được Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến toàn diện tại Hội nghị lần thứ Ba vừa qua. Các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương để tiếp tục hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV; cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước gồm các chức danh: Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước...

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới nên các đại biểu Quốc hội không tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tuy nhiên, thông qua việc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội. Do đó, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026). 

 Quang cảnh phiên họp

Ảnh: Hồ Long

Dự kiến, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra đến hết ngày 14.7. Các nội dung được xem xét tại Phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng và sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20.7 tới, trong đó nhiều vấn đề có ý nghĩa chiến lược đặt nền móng cho việc triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung của phiên họp trên tinh thần vừa khẩn trương vừa phải hết sức kỹ lưỡng để sớm hoàn tất quá trình chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất. Thời gian từ Phiên họp thứ 58 đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV không còn nhiều, trong khi rất nhiều đại biểu Quốc hội Khóa XV mới trúng cử lần đầu, do đó, theo Chủ tịch Quốc hội, công tác chuẩn bị càng kỹ lưỡng bao nhiêu càng bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội được xem xét thấu đáo, khả thi bấy nhiêu.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các kế hoạch kinh tế, xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay - trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Phạm Thúy