Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV