Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV