Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIII