Khai mạc triển lãm thành tựu bảo vệ môi trường

Ngày 17.11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc triển lãm thành tựu bảo vệ môi trường và Hội nghị khoa học về công nghệ môi trường với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành được giao thực hiện công tác quản lý Nhà nước về môi trường, các tập đoàn, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường...