Khai mạc Phiên họp thứ Năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội