Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 27.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 55. Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp

Ảnh: Lâm Hiển 

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính tại thành phố Hà Nội và 3 tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang; việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV; xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng số vốn còn lại của Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025; xem xét, quyết định về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng quốc gia...

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, bên cạnh việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, từ sau Kỳ họp thứ Mười một đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất nỗ lực, cố gắng để bảo đảm hoạt động của Quốc hội được liên tục, thông suốt và hiệu quả. Đồng thời, tích cực chuẩn bị để xây dựng các đề án, chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười một nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội Khóa XV. Theo tinh thần đó, ngay sau Kỳ họp thứ Mười một, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách ngành, lĩnh vực đã triển khai thực hiện kế hoạch làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay, đã tổ chức làm việc với 8 cơ quan và theo kế hoạch sẽ tổ chức làm việc tiếp với 6 đơn vị còn lại nhằm tìm hiểu sâu, nghiên cứu kỹ tổ chức và hoạt động của từng cơ quan, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác còn lại của Quốc hội Khóa XIV, đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Ảnh: Hồ Long

Phiên họp lần này diễn ra trong 1 ngày, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo các vấn đề trước khi quyết định bảo đảm phiên họp thành công tốt đẹp.

Trung Thành