Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 53.