Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội