Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Nam Định Khoá XIX

Sáng 1.12, thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Kỳ họp thứ Tư, Khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.