Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội Khoá XVI 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.9, HĐND TP. Hà Nội Khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Do tình hình dịch Covid-19, kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường HĐND - UBND thành phố tới 54 điểm cầu quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành.

Ban hành nhiều chính sách về công tác phòng, chống dịch

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND thành phố có nhiệm vụ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua, cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để tổ chức thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh, trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, triển khai thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, cầu thị, linh hoạt, hiệu quả, với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, là trước hết.

"Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức để từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới", Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Hà Nội đã sớm cụ thể hoá và triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về cơ chế, chính sách trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời rà soát, ban hành thêm các chính sách đặc thù của thành phố để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu ảnh hưởng, góp phần giảm bớt những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 gây ra.

"Những cơ chế, chính sách này là sự linh hoạt, kịp thời trong hoạt động của chính quyền thành phố, thể hiện tinh thần tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Thủ đô

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Tại kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, có những nghị quyết rất quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; trong đó, thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32..., nhất là việc đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 30 câu hỏi là những vấn đề dân sinh, bức xúc được cử tri, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố gửi về để yêu cầu UBND thành phố trả lời. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Báo cáo trả lời chất vấn của UBND thành phố đã được gửi tới các vị đại biểu và được công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố và các phương tiện thông tin để các đại biểu, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh còn nhiều thách thức, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đòi hỏi thành phố và các cấp, các ngành phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong Lời kêu gọi phòng chống đại dịch Covid-19. Vì vậy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Để bảo đảm phòng, chống dịch, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, tổ chức xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức PCR cho tất cả các đại biểu HĐND thành phố; khách mời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham dự, tham gia phục vụ kỳ họp.

PHI LONG