Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV

Sáng 8.12, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4.