Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa IX