Khai mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về ứng dụng Toán học 

Xem với cỡ chữ
Ngày 23.12, tại Hà Nội, Hội ứng dụng toán học Việt Nam và Bộ Công thương tổ chức đã khai mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về ứng dụng Toán học.
Hội nghị thu hút hơn 100 báo cáo ứng dụng toán học vào các hệ thống kỹ thuật, kinh tế, xã hội và quản lý của Việt Nam. Các báo cáo được chia thành các nhóm chính như kinh tế - tài chính; công nghiệp và giao thông - vận tải; công nghệ thông tin… Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải thưởng về ứng dụng toán học giai đoạn 2005 - 2010 cho 3 nhóm tác giả.

Trong giai đoạn 2005- 2010, trên phạm vi cả nước đã có thêm nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học vào thực tế cuộc sống, góp phần vào công cuộc phát triển KT - XH, đưa đất nước tiến lên.
Tú Anh