Khai mạc hội nghị tập huấn “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc hội nghị tập huấn “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”, nhằm phổ biến các quy định mới ban hành trong lĩnh vực thư viện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật Thư viện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thư viện Phạm Quốc Hùng cho biết, kể từ khi Luật Thư viện có hiệu lực thi hành, năm 2020 và 2021, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, cũng như cụ thể hóa nhiều chính sách quan trọng được đề cập trong Luật.

“Việc tổ chức hội nghị tập huấn này góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thư viện, giúp cho các quy định của pháp luật về thư viện đi vào cuộc sống, thiết thực thúc đẩy ngành thư viện phát triển; đồng thời, thông qua diễn đàn này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp nhận những ý kiến phản hồi về việc triển khai, thực thi văn bản quy phạm pháp luật, từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi các văn bản quy phạm pháp luật ngành thư viện”, ông Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thư viện

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên toàn quốc, có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; lãnh đạo thư viện công cộng cấp tỉnh; một số thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội, thư viện cấp huyện... Các chuyên đề được giới thiệu liên quan đến quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; thành lập thư viện theo quy định của Luật Thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện.

Tại hội nghị, Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được giới thiệu và hướng dẫn cụ thể. Các quy định về chức năng của thư viện cấp tỉnh như: Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương… Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn mới cho thư viện cấp tỉnh để phù hợp với vị trí là thư viện trung tâm của tỉnh trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò thư viện được Nhà nước ưu tiên đầu tư trong phát triển sự nghiệp thư viện, phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và xu thế chuyển đổi số của ngành thư viện…

Chuyên gia giải đáp những thắc mắc trong triển khai các quy định mới trong lĩnh vực thư viện

Ngày 13.10, hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra với chuyên đề các loại thư viện và thành lập thư viện; cách thức, quy trình xây dựng thư viện số theo định hướng xã hội hóa. Đặc biệt, hội nghị sẽ dành phần lớn thời gian thảo luận và giải đáp những thắc mắc trong triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện. Đây là một trong những mục tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thư viện, góp phần đưa Luật Thư viện vào cuộc sống, thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc phát triển.

H.Sen