Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII