Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 24.9, tại Nhà văn hóa 3/2 tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội
Ảnh Lâm Hiển

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thuỵ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 350 đại biểu đại diện cho trên 110 nghìn đảng viên trong Đảng bộ của tỉnh...

Đoàn chủ tọa Đại hội
Đoàn chủ tọa Đại hội          
Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Nam Định Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Trong thời gian 3 ngày (từ 23 đến 25.9), Đại hội đã tiến hành thực hiện 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị "Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", bao gồm, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025); bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống cách mạng, mảnh đất địa linh nhân kiệt, văn hiến anh hùng của quê hương Nam Định, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội, để Đại hội thành công tốt đẹp, tạo động lực mới cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc Đại hội
Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Đoàn Hồng Phong phát biểu khai mạc Đại hội 
Ảnh Lâm Hiển

Trình bày báo cáo chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với những kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét như 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành gấp 1,8 lần; GDP bình quân đầu người gấp khoảng 2 lần; thu ngân sách gấp 2,1 lần; thu hút đầu tư FDI gấp 8 lần; ngành giáo dục đào tạo duy trì thành tích 25 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước… Chương trình xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh đất nước thực hiện 35 năm công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử, Nam Định nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Với ý chí và khát vọng, quyết tâm phấn đấu cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, mục tiêu chủ đề trong báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định, “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển kinh tế khá của cả nước.                                     

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid - 19 làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Nam Định. Vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, Nam Định đã đạt được những thành tựu to lớn đáng trân trọng và tuyên dương. Tỉnh đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ảnh: Lâm Hiển

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Đại hội cần phân tích sâu thêm và nhận thức rõ hơn về những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tác động đến sự phát triển của tỉnh nhà trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương nhiệm kỳ qua, phải chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành cho được mục tiêu “đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng tranh Bác Hồ cho Đảng bộ tỉnh Nam Định

Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương trong Đảng; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng, chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Phan Phương