Yên Bái: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 23.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Phó Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cao Nguyễn Văn Vịnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; đại diện lãnh đạo Quân khu 2; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương…

Về phía tỉnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động và 325 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của toàn đảng viên trong Đảng bộ…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Điểm sáng của vùng Tây Bắc trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội sẽ xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và kinh nghiệm rút ra. Bên cạnh đó, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thiết thực góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh: Với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, mỗi đại biểu dự Đại hội hãy phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, dân chủ, trí tuệ, chung sức, đồng lòng tích cực tham gia vào các nội dung và quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của Đại hội. Để Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vững bước vào một thời kỳ phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trình bày Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy khẳng định: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm. Đồng thời, đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương. Qua đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,64%/năm, cao hơn giai đoạn trước (5,71%/năm). Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Bên cạnh đó, hàng loạt các nhà đầu tư có tâm, có tầm đến với địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả nổi bật, toàn diện, trở thành điểm sáng trong các tỉnh vùng Tây Bắc. Đến nay, toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 76 xã, chiếm trên 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết. Trong đó, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 32 triệu đồng/năm, gấp 2 lần so với năm 2015… Bên cạnh đó, Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Chất lượng, hiệu quả văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm mọi người dân đều được chăm lo, thụ hưởng các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động khắc phục nhanh chóng, kịp thời hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng…

Quyết tâm xây dựng Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Yên Bái đưa ra mục tiêu phát triển là tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Đại hội

Nhấn mạnh một số chỉ tiêu mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết: Tỉnh phấn đấu đến 2025, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020. Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Yên Bái, chỉ số hạnh phúc là một mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Yên Bái cũng là địa phương đầu tiên đưa chỉ số này vào nghị quyết để phấn đấu.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Duy đề cập mục tiêu số đảng viên kết nạp hàng năm từ 1.800 người trở lên. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên. “Đây cũng là chỉ tiêu mới thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về quy định nêu gương của người đứng đầu”, ông Duy nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Để thực hiện thắng lợi mục các tiêu đề ra, Yên Bái sẽ quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tỉnh sẽ đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ…

Gợi mở 6 nhiệm vụ trong 5 năm tới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho quê hương Yên Bái; tạo niềm tin, nền tảng, tiền đề quan trọng để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, sớm có các giải pháp khắc phục, đó là: Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp; đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Mặt khác, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nơi hiệu quả còn thấp…

 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Xoay quanh định hướng, chiến lược nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 6 nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng Yên Bái theo hướng : “Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tập trung phát triển, cơ cấu lại nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững…

Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, cần tận dụng lợi thế hạ tầng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc để phát triển du lịch. Tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách, gắn với bảo đảm môi trường phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp, trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc.

Toàn cảnh Đại hội

Thứ ba, phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Coi đây là vấn đề sống còn đối với mỗi người dân và quá trình phát triển của tỉnh. Cùng với đó, phải quan tâm bảo vệ môi trường, nguồn nước hồ Thác Bà, sông Hồng và các con sông trên địa bàn tỉnh. Cần nhận thức đầy đủ rằng, nhiệm vụ này là một trong những nội dung bảo đảm cho Yên Bái “Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Thứ tư, quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Chăm lo nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác an sinh, phúc lợi xã hội. Tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững; coi trọng và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp, gắn với khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn, an ninh mạng...; trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, dân chủ, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Sáu là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

“Một nhiệm kỳ mới đang đến, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị tin tưởng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng, kỳ vọng.

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU