Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX 

Xem với cỡ chữ
Ngày 27.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh… và đại diện lãnh đạo Quốc hội, các ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự đại hội

Nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Lại Xuân Môn nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết một lòng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, năng động, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Đảng bộ tỉnh cũng đã nhận diện, xác định đúng 5 lợi thế chính, 3 điểm "nghẽn", "nút thắt" và 3 đột phá để tập trung thực hiện có hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có phương châm: “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá sâu sắc, toàn diện, đồng bộ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

 Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cao Bằng luôn phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện về các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân hơn 7%/năm; GRDP bình quân/người đạt 37,2 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 55,68%.

Giai đoạn 2015 - 2020, có 10 dự án thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng công suất lắp máy trên 170MW. Hoạt động một số nhà máy chế biến khoáng sản tiếp tục được duy trì; Nhà máy liên hợp Gang thép Cao Bằng được đầu tư hoàn thiện và hoạt động ổn định với công suất 220.000 tấn/năm. Giai đoạn 2016 – 2020, lượng khách du lịch đến Cao Bằng đạt hơn 5 triệu lượt người; doanh thu du lịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, trong đó thu nội địa tăng gấp 1,8 lần…

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút được nhiều nguồn lực của các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển; thu ngân sách trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân tăng 11%/năm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm; năng suất lao động, thu nhập trên đầu người không ngừng tăng lên; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng lên rõ rệt. QP-AN được củng cố, tăng cường; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia…

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các cơ quan khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị, cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển của tỉnh…

 Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

 Tuy nhiên, cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê, nhiệm kỳ qua, định hướng chiến lược là ưu tiên khai thác tài nguyên để tăng trưởng kinh tế mà chưa chú trọng tới phát huy năng lực sản xuất, KHCN, năng lực kinh tế tập thể, năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới, sáng tạo, lực lượng doanh nghiệp chất lượng cao; chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; khu vực kinh tế tập thể chưa phát triển; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên một số lĩnh vực còn thấp; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn thấp; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tring đồng bảo vùng sâu, vùng xa, DTTS ít người còn hạn chế…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cao Bằng sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá đó là: Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, từng bước đưa du lịch – dịch vụ Cao Bằng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến nhằm xây dựng thương hiệu, tăng sức mạnh cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Phát triển kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác và phát huy tối đa lợi thế 333km đường biên giới với nhiều cặp cửa khẩu  tiếp giáp với Trung Quốc, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ cảng Quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) đi Trùng Khánh – Urumqi (Trung Quốc) – Khorgos (Kazakhstan) sang các nước Châu Âu và ngược lại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, các đại biểu dự Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân; tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó xác định rõ chủ trương, giải pháp khả thi đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới; nhận diện, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tập trung khai thác thế mạnh, lợi thế, quảng bá các danh thắng, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, phấn đấu đưa du lịch Cao Bằng trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Quan tâm phát triển kinh tế rừng, chú trọng bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Diệp Anh - Bách Hợp