Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX

Ngày 27.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.