Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng 27.10.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.
Cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá của đồng bằng sông Cửu Long

Dự phiên khai mạc Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ cùng 351 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đảng viên trong tỉnh. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội  

Báo cáo Chính trị trình Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt, mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đạt.

Kinh tế Cà Mau phát triển khá toàn diện. Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm, quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 201, GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người, tăng gần 1,3 lần so với năm 2015. Sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Thuỷ sản tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về nuôi tôm, với sản lượng hơn 2,7 triệu tấn; kinh tế biển phát triển mạnh. Trong sản xuất công nghiệp, nhiều dự án lớn đã và đang được đầu tư, đặc biệt là cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau. Khu vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh, gần 10%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, có 82/82 xã có đường ô tô đến trung tâm; toàn tỉnh có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51% tổng số xã; diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Đại hội  

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm chỉ đạo phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét. Các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng thực hiện tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội  

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức cán bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản lý được cải thiện đáng kể, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt qua từng năm (năm 2019 đạt thứ hạng 3/63 tỉnh, thành phố và đứng đầu trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long). Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có hiệu quả hơn.

Báo cáo chính trị cũng nêu một số mặt hạn chế, yếu kém như: còn 7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra không đạt. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm, chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đồng đều, giảm nghèo chưa thật bền vững, chất lượng khám, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có mặt chưa đạt yêu cầu, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Các đại biểu dự Đại hội  

Đại hội đã tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được Đại hội xác định là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

 Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực và 05 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực làm việc, đổi mới sáng tạo. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, an toàn an ninh mạng, giữ gìn sự bình yên của nhân dân. Phát huy mạnh mẽ dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, đoàn kết thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược:  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Cà Mau và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần quan tâm nghiên cứu để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới. Đồng thời nêu rõ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt 9 nhiệm vụ giải pháp trên từng lĩnh vực, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Toàn cảnh Đại hội tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025  

Trong đó, Đảng bộ tỉnh Cà Mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau. Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh; gắn phát triển tỉnh Cà Mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một “cực tăng trưởng” của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nhất là bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung giảm nghèo theo hướng bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh việc xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Chủ động nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tin và ảnh: Vũ Châu