Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Kiên Giang và Hà Giang 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.10, tại thành phố Rạch Giá, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 342 đại biểu đại diện cho hơn 59.590 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.”

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra. Tỉnh có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiên Giang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 7,22%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, khai thác phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Năm 2020, thu ngân sách đạt 11.540 tỷ đồng, gấp 2,13 lần năm 2015, đứng thứ hai đồng bằng sông Cửu Long. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với lượng du khách tham quan, du lịch tăng mạnh qua các năm... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,69%. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo được giữ vững.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra và mục tiêu đưa Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước chưa đạt được...

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Kiên Giang xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiên Giang duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhất trí với chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, đổi mới phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo hơn trong lãnh đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xác định các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch theo hướng bền vững, thích ứng với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch; tổ chức sắp xếp lại khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, phát triển chế biến thủy sản nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch, đặc biệt phát triển các vùng du lịch trọng điểm... Quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, trình độ dân trí, nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách và an sinh xã hội...

+ Cùng ngày, tại Trung tâm Hội trường lớn Tỉnh ủy Hà Giang, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 323 đại biểu đại diện cho hơn 70.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ cũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; đưa kinh tế - xã hội Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ, với sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân Hà Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực, với mức tăng bình quân hàng năm 6,8%. Tổng sản phẩm bình quân/người năm 2020 tăng 57,4% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt. Đến nay, đã có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 143% chỉ tiêu Nghị quyết. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Hà Giang cần tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, trọng tâm là phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 đột phá nêu trong Báo cáo Chính trị. Đặc biệt, xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới và lâu dài, Hà Giang cần tập trung tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Hà Giang, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung nhằm khắc phục hậu quả bão lũ đang diễn biến phức tạp.

Trọng Hiếu - Huy Hải