Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Xem với cỡ chữ
Sáng 28.8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh chỉ đạo Đại hội.

Tới dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trương Xuân Cừ, đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng ủy Bộ KHCN qua các thời kỳ và 213 đại biểu đại diện cho 1941 đảng viên đến từ 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ KHCN.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, KHCN đã có những đóng góp quan trọng, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt, chỉ số TFP tăng từ 33,6% giai đoạn 2011-2015 lên 44,46% giai đoạn 2016-2019, tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50%. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng: Năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc, năm 2019 tăng tiếp 3 bậc, xếp thứ 42 trên 129 quốc gia, đưa Việt Nam vươn lên dẫn đầu nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 ASEAN.

Đại hội đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; Tham luận “Đầu tư nguồn lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn tới”; Tham luận “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội. Đề nghị Đảng bộ quan tâm, tập trung tiếp tục thảo luận, thống nhất chương trình hành động liên quan một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới tất cả quốc gia, trước thách thực đạt được mục tiêu kép, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh tái bùng phát, nhanh chóng phục hồi kinh tế, đòi hỏi phải luôn đổi mới công tác quản trị và hệ thống điều hành để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh đó, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ KHCN phải tiếp tục phối hợp chặt chữ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính quyền trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát thực hiện, thích ứng và đổi mới, nâng cao năng lực hệ thống sáng tạo quốc gia, tạo động lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặt trụ vững và phát triển trên các nền tảng công nghệ mới.

Thứ hai, cần khẩn trương xây dựng chương trình và kế hoạch hành động để tổ chức thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 10 năm 2021-2030. Làm cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ và Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ trong thời kỳ mới. Đồng thời, phổ biến, quán triệt tới từng chi bộ, Đảng viên, có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thứ ba, từng cấp Ủy tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của Khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Từ đó, nâng tầm khả năng nhận biết những vấn đề và hoạch định chính sách luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo, cách nghĩ, cách làm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị phải biết vượt lên lợi ích cục bộ của đơn vị mình để hành động vì lợi ích toàn cục và mục tiêu cao nhất là bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc chung của ngành, Bộ Khoa học Công nghệ trước yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng hơn nữa các khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Đặc biệt quan tâm phát triển cán bộ trẻ để khắc phục triệt để tình trạng hẫng hụt đội ngũ, thực hiện tốt việc chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ. Đổi mới môi trường làm việc và văn hóa công sở theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, phát huy trí tuệ, sở trường, thế mạnh của mỗi cá nhân của mỗi tập thể đơn vị, đóng góp xây dựng Đảng Bộ Khoa học Công nghệ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa các bên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo, linh hoạt thích ứng trong chỉ đạo, điều hành. Đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững chất lượng kỷ cương, kỷ luật, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đổi mới và nâng tầm hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia để đưa KHCN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành đột phá chiến lược, thực sự là động lực then chốt trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ cho rằng: Đây là một trong những Đảng bộ chuẩn bị cho Đại hội hết sức chu đáo thể hiện qua Báo cáo Chính trị, thể hiện qua các đề án, tham luận. Điều đó thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, sự phối hợp hết sức chặt chẽ, trách nhiệm giữa Đảng ủy và Ban cán sự.

PBí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trương Xuân Cừ đánh giá cao những kết quả mà ngành Khoa học Công nghệ đã đạt được trong thời gian qua.

PBí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ mới cùng tập thể đảng viên, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nỗ lực hoàn thành 5 mục tiêu quan trọng mà chính trị quan trọng mà Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh đã nhấn mạnh tại Đại hội.

Xuân Tùng