Khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục 

Xem với cỡ chữ
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khảo sát bằng các hình thức phù hợp đối với một số trường học để có những đánh giá khách quan. Qua đó, có ý kiến để bảo đảm các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh, khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục.

Bảo đảm đúng nguyên tắc thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục

Trước đây, do chưa có quy định của cơ quan nhà nước nên tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục có thỏa thuận với cha mẹ học sinh thống nhất các khoản thu đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng dạy và học. Các khoản thu, mức thu tại các cơ sở giáo dục rất đa dạng, không thống nhất, một số cơ sở giáo dục chưa thực sự nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, đâu đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng lạm thu, thực hiện không đúng quy định của Nhà nước. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập để trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XV.

Thẩm tra nội dung trên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất cao về việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nội dung trên là đúng thẩm quyền và cần thiết, song băn khoăn về thời điểm ban hành có phù hợp, vì hiện nay hầu hết người dân đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đề nghị cân nhắc nên quy định một số khoản thu có sự phân biệt giữa các vùng, miền bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của người dân; nên quy định chung đối với một số khoản có tính chất tương đồng; đồng thời, quan tâm có chính sách miễn, giảm cho các em học sinh thuộc diện gia đình chính sách, khó khăn… Đặc biệt, phải lưu ý quá trình thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng để các cơ sở giáo dục và người dân hiểu rõ, thực hiện đúng tính chất, nội dung của nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của các đơn vị, bảo đảm các cơ sở giáo dục thực hiện đúng nguyên tắc thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục.

Tiếp thu ý kiến và giải trình, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với ý kiến của các thành viên Ban không quy định một số khoản thu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, sẽ tham mưu có hướng dẫn chi tiết; tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện của các trường. Mặc dù không quy định trong nghị quyết song sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các trường học quan tâm có chính sách miễn, giảm các khoản thu đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, khó khăn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình họp thẩm tra

Ảnh: T. DƯƠNG 

Sẽ tăng cường khảo sát việc thực hiện

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, đời sống và kinh tế của người dân đang gặp nhiều khó khăn; các cơ sở giáo dục thu học phí định kỳ hằng tháng; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán thu, chi, đồng thời tổ chức công khai, thống nhất và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh làm căn cứ triển khai; rà soát, cắt giảm tối đa các chi phí, tiết kiệm các khoản thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo chưa thực sự cấp bách, cần thiết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Phân kỳ các khoản thu hợp lý trong năm học để phù hợp với khả năng đóng nộp của học sinh và cha mẹ học sinh.

Hướng tới mục tiêu để học sinh có được môi trường học tập tốt nhất, được sử dụng các dịch vụ tốt nhất, song cũng phải trên tinh thần phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và khả năng đóng góp của số đông gia đình. Mọi vấn đề nếu được quy định cụ thể sẽ công khai, minh bạch, dễ kiểm tra, giám sát. Do vậy, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ khảo sát bằng các hình thức phù hợp đối với một số trường học trên địa bàn trong việc thực hiện thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí để có những đánh giá khách quan, qua đó có ý kiến để bảo đảm các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Trần Thị Thùy Dương - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình