Nhịp cầu

Khắc phục thách thức mới trong công tác dân số 

Xem với cỡ chữ
Sau 3 năm triển khai thực hiện, công tác dân số trong tình hình mới (Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch 130-KH/TU của Tỉnh ủy, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Lào Cai giảm từ 12,59% năm 2017 xuống còn 11,75% năm 2019; tỷ suất sinh thô giảm từ 18,15% năm 2017 xuống còn 17,12% năm 2019.

Điều quan trọng nhất là nhận thức của người dân và toàn xã hội về công tác dân số được nâng lên; các hoạt động nâng cao chất lượng dân số như sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, quản lý, khám sức khỏe người cao tuổi, tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, các mô hình giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, mất cân bằng giới tính trước khi sinh được mở rộng và đẩy mạnh…

Qua giám sát, khảo sát và nghiên cứu của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho thấy: Mặc dù mức sinh chung của toàn tỉnh liên tục giảm, song Lào Cai vẫn là tỉnh có mức sinh cao trong toàn quốc, tập trung ở các khu vực vùng thấp, các khu vực vùng cao nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tình trạng phụ nữ sinh con trong độ tuổi vị thành niên, sinh con thứ 3 trở lên còn khá phổ biến. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ dưới 5 tuổi, tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn quốc.

Mặt khác, việc tổ chức truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những thách thức mới như tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn nhiều khó khăn.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu, để tiếp tục thực hiện, công tác dân số trong tình hình mới, nhất là khắc phục những thách thức mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, sở ngành và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Hỗ trợ cán bộ dân số các tuyến tham gia thực hiện chiến dịch, tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn; bảo đảm hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bên cạnh đó, cần triển khai và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân cho thanh niên, vị thành niên, đặc biệt tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, các xã có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành chính sách hỗ trợ của tỉnh về công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm nguồn kinh phí địa phương để thực hiện các mục tiêu về công tác dân số theo các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, chính sách đặc thù theo đúng quy định.

Lưu Hiên