ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Ninh Thuận):

Khắc phục những bất cập trong thanh toán khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ
Tham gia phiên thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, từ điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận, ĐBQH Chamaléa Thị Thủy đã có 3 ý kiến về nội dung này.
ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Ninh Thuận) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Thứ nhất, về việc đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở (tuyến xã, tuyến huyện) nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2020. Điều này sẽ dẫn đến chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu của người có thẻ bảo hiểm y tế ở tuyến xã, tuyến huyện chưa được bảo đảm, chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Vì vậy, người bệnh muốn được thông tuyến trong việc khám và chữa bệnh ngoại trú vẫn tiếp tục được đặt ra khi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri. Và việc hệ thống y tế cơ sở chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức cũng đã cho thấy nhiều bất cập khác trong thực tế, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp như hiện nay. Đại biểu Chamaléa Thị Thủy cho rằng vấn đề này, Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan cần phải quan tâm hơn nữa và sớm có biện pháp giải quyết hiệu quả.

Thứ hai, những vấn đề bất cập trong việc thanh toán khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Hiện nay, Quỹ Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm Xã hội giữ và thực hiện việc giao dự toán kinh phí khám, chữa bệnh hàng năm cho các cơ sở khám chữa bệnh. Điều này dẫn đến thực tế là các cơ sở khám chữa bệnh phải “vừa khám, chữa bệnh, vừa phải tính xem có bị vượt dự toán hay không”, nên dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng nhất định đến chất lượng khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, các khoản chi phí khám, chữa bệnh trong thực tế nhiều hơn mức được giao dự toán hàng năm, phần vượt này, muốn thanh toán bổ sung phải được Bảo hiểm Xã hội thẩm định và thời gian thanh toán bổ sung kéo dài rất lâu, gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám, chữa bệnh vì thiếu nguồn tài chính chi trả cho các loại thuốc, các trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, chữa bệnh.

Để khắc phục tình trạng này, các cơ sở khám, chữa bệnh và ngành y tế các địa phương cũng đã kiến nghị cần phải thành lập Hội đồng thẩm định độc lập gồm: Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh... Hội đồng này sẽ hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm trong việc thẩm định các thanh toán khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm việc thanh toán chi đúng theo thực tế khám, chữa bệnh và tránh tình trạng lợi dụng khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế để trục lợi. Đại biểu cho rằng, đây là giải pháp hay, thiết thực, hiệu quả; đề xuất kiến nghị này được nghiên cứu, xem xét đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc đã nhiều năm về vấn đề này.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cần quan tâm nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Xã hội về việc sớm ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả một cách toàn diện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (hiện nay Bộ Y tế mới triển khai Thông tư số 39/2018/TT-BYT, tuy nhiên chỉ mới áp dụng cho tuyến y tế cơ sở gồm tuyến huyện và tuyến xã và vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa giải quyết được trong quá trình triển khai thực hiện). Xem đây là phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh thay thế phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo phí dịch vụ. Gói dịch vụ y tế cơ bản được xây dựng nhằm bảo đảm mọi người dân đều được sử dụng dịch vụ y tế khi có nhu cầu, không phân biệt giữa các nhóm đối tượng, không phụ thuộc vào khả năng chi trả, đáp ứng được khả năng cân đối của quỹ và ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, việc ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả một cách toàn diện sẽ khắc phục cơ bản tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹtừ phía cơ sở khám, chữa bệnh, người bệnh; giải quyết được những bất cập trong phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo phí dịch vụ được áp dụng trong những năm qua; không còn tình trạng thiếu sự thống nhất trong thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chấm dứt được việc giao dự toán chưa sát với thực tế hoặc chậm điều chỉnh dự toán làm cho một số cơ sở khám, chữa bệnh do lo ngại không được thanh toán các chi phí vượt dự toán được giao...

Thứ ba, về việc chậm sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hướng dẫn, giải quyết các bất cập trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Đại biểu cho rằng các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế là vấn đề liên quan trực tiếp, thiết thực đến đời sống và nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, nên cần phải sớm được quan tâm giải quyết; sớm ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là các quy định về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và các địa phương. Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ cần tổ chức một hội nghị chuyên đề để đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế nhằm xem xét một cách cụ thể kết quả triển khai thực hiện, để có cơ sở hoàn thiện chính sách.

Xuân Tùng