Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hoà Bình Khóa XVII

Kết quả kiện toàn nhân sự thể hiện sự tín nhiệm đối với cán bộ được bầu 

Xem với cỡ chữ
Ngày 28.6, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình Ngô Văn Tuấn; các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I (Ban Tổ chức Trung ương) và 58 đại biểu HĐND tỉnh. 

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ khai mạc kỳ họp
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,05%. Thông qua cuộc bầu cử, cử tri đã sáng suốt lựa chọn ra 58 đại biểu tiêu biểu cho khối đại đoàn kết, trí tuệ của Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Đây là thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm, niềm tin tưởng của cử tri và Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc kỳ họp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan liên quan và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của cử tri và Nhân dân, HĐND tỉnh Khóa XVI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với cử tri, Nhân dân. Với tiền đề ấy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, HĐND tỉnh Khóa XVII cần tiếp tục phát huy, kế thừa để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình Ngô Văn Tuấn khẳng định: HĐND tỉnh Khóa XVII tiếp bước hoạt động trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu, đòi hỏi HĐND tỉnh Khóa XVII phải tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển đi lên của tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, HĐND tỉnh cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025 mà HĐND tỉnh Khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã quyết nghị. Đồng thời, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch đó. Tập trung thực hiện có hiệu quả 4 đột phá chiến lược gắn với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là những vấn đề về quan trọng, tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi, tư tưởng của đông đảo cử tri và Nhân dân, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đắc cử với số phiếu bầu cao

Sau khai mạc, kỳ họp đã được nghe các nội dung về: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; thông qua số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh; bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đối với các cán bộ được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền tỉnh. 

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại kỳ họp
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô văn Tuấn tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng tập thể Thường trực HĐND tỉnh Hoà Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ mới
Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

Cụ thể: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI Bùi Đức Hinh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII với tỷ lệ 58/58 phiếu bầu. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI: Võ Ngọc Kiên, Nguyễn Thị Cẩm Phương tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành…

Về kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh: Với 58/58 đại biểu tán thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 - 2021 Bùi Văn Khánh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Chương, Đinh Công Sứ, Quách Tất Liêm tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trần Tâm