Kết nối tốt hơn mối quan hệ báo chí với nhân dân

(ĐBNDO)- Hơn 400 cơ quan báo chí tham gia, với 23 khối báo chí Trung ương và 12 cụm báo chí địa phương, trưng bày hơn 700 ấn phẩm góp phần tạo nên nét đặc sắc của Hội báo toàn quốc 2016. Đây là lần đầu tiên Hội báo toàn quốc được tổ chức thay cho Hội báo xuân hàng năm. Hội báo không chỉ là bức tranh toàn cảnh, sống động của báo chí Việt Nam mà còn là cây cầu kết nối tốt hơn mối quan hệ của báo chí với nhân dân.