Kết luận của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội