Từ ngày 4 - 6.6, Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề

- Thứ Hai, 03/06/2024, 17:53 - Chia sẻ

Từ ngày 4 - 6.6, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; công thương; kiểm toán; văn hóa - thể thao và du lịch.