Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỷ USD

- Thứ Tư, 29/11/2023, 21:03 - Chia sẻ

Tính chung 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.