Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2022

- 14:32, 06/08/2022

7 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng 16,1% nhập khẩu tăng 13,6%. Cả nước xuất siêu khoảng 764 triệu USD.