Tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ 1.1.2024 - 30.6.2024

- Thứ Tư, 29/11/2023, 23:18 - Chia sẻ

Ngày 29.11, với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1, Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1.1.2024 đến hết ngày 30.6.2024.