Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến 31.12.2024

- Thứ Ba, 02/07/2024, 09:33 - Chia sẻ

Ngày 29.6.2024, tại Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian từ ngày 1.7.2024 đến hết ngày 31.12.2024.