Thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc

- Thứ Tư, 10/04/2024, 16:18 - Chia sẻ

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam từ nhiều năm qua. Kể từ năm 2018, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc luôn duy trì trên 100 tỷ USD. Năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 171,85 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 61,21 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2022. Trong 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 27,29 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu 7,96 tỷ USD, nhập khẩu 19,33 tỷ USD.