Thay đổi điều kiện của xe tập lái từ ngày 1.11.2022

- Thứ Sáu, 07/10/2022, 14:41 - Chia sẻ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung về điều kiện xe tập lái tại các sơ sở đào tạo lái xe...