Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 10:58 - Chia sẻ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 6.9.2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.