Phân biệt triệu chứng các bệnh đậu mùa khỉ, tay chân miệng và thủy đậu

- Thứ Hai, 08/08/2022, 12:29 - Chia sẻ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ, tay chân miệng và thủy đậu đều gây ra các biểu hiện tổn thương ngoài da, nhưng đặc điểm khác nhau, cần xác định bệnh sớm để tránh diễn biến nặng.