Những nội dung đã được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

- 11:55, 17/06/2022

Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 Luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.