Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023

- Thứ Tư, 16/11/2022, 09:49 - Chia sẻ

Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), theo đó tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.620.744 tỷ đồng.