Năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 3,4 lần

- Thứ Bảy, 30/12/2023, 12:40 - Chia sẻ

Trong năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách quốc tế của năm 2023 nhưng chỉ bằng 70% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.